INSTANT-serien är startups för hästar med akuta problem då man snabbt vill komma igång med NOD-principen om betydelsen av alla näringsämnes samverkan i kroppen.
När hästen har problem med sin kropp, visar ovilja eller stress, är skadad eller kanske t.o.m blivit behandlad, bör man genomlysa sin hästhållning - både för att optimera förutsättningarna för en gynnsam rehab eller återhämtning och för att undvika återkommande problem.
Föda - bränsle för funktioner
Självklart är det grundläggande att granska näringsgiva, nutrition och metabolism. Hästen äter för att tillgodogöra sig alla de näringsämne som är bränsle, enzym och katalysatorer för alla de processer som medverkar i såväl friskvård och prestation som läkning och rehab. Med hästens statiska föda av exakt samma meny varje dag, måste man verkligen ha koll på att näringsgivan motsvarar behovet för att undvika eskalerande brister och därmed nedsatt kroppsfunktion, större belastning och ohälsa.
Brister blir allt vanligare
När vi räknar på kundernas foderstater är det vanligt att de brister vi får fram överensstämmer med symtom ägaren upplevt på hästen. Dessvärre är det också vanligt med stora brister av de mest grundläggande näringsämnena i kundernas fodergivor - både hos elit- och hobbyryttare.
Quickfix är inte hållbart
Hästägare ger ofta funktionstillskott som marknadsförs mot problem med leder, mage, tarm, muskler, nerver mm. Produkter som ofta baseras på väl beprövade enstaka ämnen där målet är att nå snabb ”medicinerande” effekt, men utan helhetssyn på kontinuitet, metabolism och friskvård. Skadan och symtomen blir hanterade men de alldeles för vanliga nutriella grundorsakerna kvarstår och därmed risken för återkommande problem.
Så jobbar vi inte med NOD!
Vi ringar in fyra hela problemområden och i varje INSTANT kombineras flera funktionstillskott med en rejäl boost av näringsämnen som ger kroppen bränsle - både till stöd för funktionsämnena, men framför allt för att starta kroppens naturliga processer.

INSTANT är främst avsedd att användas under en begränsad rehabtid för att sedan ersättas med en individuellt sammansatt NOD utifrån din hästs status och fodergiva. Det ger en långsiktig friskvård med såväl perfekt balanserad näringsgiva som ständigt underhåll av de funktionsämnen som krävs - till en rimlig månadskostnad.
Instant MOBILITY
För hela rörelsemekanismens rehab och dagliga underhåll. MSM, Collagen, Hyaluron och Chondroitin, boostat med mikroämnen, spårämnen och komplett vitamingiva.
Ledslitage beror generellt på att strukturen runt leden inte lyckats bära upp och skydda den. En stark, vältränad och smidig rörelsemekanism kräver rätt träning och näringsämnen. Instant MOBILITY tillför funktionstillskott för muskler, senor och ledhälsa, men också vitaminer och mikroämnen
som är bränsle för processerna.
Instant CALMNESS
Funktionstillskott för nervösa och oroliga hästar, baserad på vedertagna ämnen för stress och tarmhälsa samt vitaminer och mikroämnen som är enzym och katalysatorer.
Hästen utlöser stresshormon som reaktion på fara och förberedelse för flykt. För att avreagera bildar kroppen serotonin av en rad ämnen. Brist på råvaror och mer faror leder till ökat behov och ännu mer stress. Instant Calmness tillför de näringsämnen som förbrukas och hjälper dig att balansera hästens
stresspåslag och skapa harmoni.
Instant DIGESTIVE
Kombinerar vedertagna ämnen för utveckling av god tarmkultur med en kraftfull boost av mikroämnen som det ofta uppstår brister av vid dålig tarmhälsa.
Tarmen är kroppens näringsfabrik. Tarmkulturen bryter ner föda och frigör näringsämnen som kan tas upp via tarmslemhinnan där det också bildas en mängd livsnödvändiga mikroämnen. Dålig tarmhälsa påverkar hela kroppen och behöver inte bara synas uppenbert i avföring, utan även som dåliga hovar och päls, eksem, stress mm. Dålig tarmhälsa påverkar tillförseln av näring i hela kroppen och kan därför vara grundorsaken till flera symtom
och sjukdomstillstånd.
Instant HOOFCARE
För hovarnas kvalitet och tillväxt, baserad på senaste forskning kring spårämnes betydelse i samverkan med större mängd aminosyror, vitaminer och mineraler.
Hovstatus är en av indikatorerna på näringsupptag och kunskapen kring vilka ämnen som kan påverka dåliga hovar anses vedertagen. Att effekten av hovtillskott nu indikeras bero på större givor och kvotbalanserade spårämnen, visar vikten av nutriellt helhetstänk. HOOFCARE innehåller därför en bredare näringsgiva, högre koncentration och
funktionsämnen för sund tarmflora.
NODs unika värden
Komplett nutrition
Utifrån din grovfoderanalys och val av kraftfoder ställer vi givor och energi-/proteinbalans. Alla brister och felbalanser av vitaminer, mineraler, spårämnen kompletteras sedan i NOD receptet, där vi också justerar ämnen utifrån hästens status. Du får den absolut mest välbalanserade och kompletta foderstaten för din häst.
Tillskott ingår
Många hästar behöver tillskott för mage/tarm, temperament, muskler och leder. Dessa ämnen ingår som standard i NOD, så du behöver inte ge något annat tillskott.

Spara över 50%
NOD köper du direkt från oss utan mellanhänder. Tillsammans med vår toppmoderna tillverkning gör det att du sparar över 50% mot jämförbara kvalitetsprodukter på marknaden.
Smidig leverans
NOD levereras normalt för 2 månaders behov. Efter 6 veckor stämmer vi av hästens status och justerar receptet inför nästa leverans. Självklart godkänner du varje köp innan leverans och är inte bunden att fortsätta med NOD.
Enkelt och säkert
Med NOD får varje häst sin egen förpackning och unika, kompletta blandning. Du får t.o.m bild på din häst på burken och möjlighet att välja en smak som hästen gillar. Enkelt att hantera och ingen risk för misstag i utfodringen.
Hög kvalitet
NOD använder bara godkända råvaror av högsta kvalitet. Vår unika tillverkningsprocess har 100% spårbarhet av varje blandning. NOD är registrerat hos Jordbruksverket och har även full kontroll på tävlingskarenser.